Aanspreekpunt integriteit

Aanspreekpunt integriteit

API WAT? API WIE? … ONS AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT (API) HELPT BIJ VRAGEN ROND (SEKSUEEL) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Als sportorganisaties hebben we samen een belangrijke taak om voor onze sporters een plezierige en veilige sportomgeving te creëren. Voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is dan uiteraard geen plaats.

HC Heist onderschrijft deze belangrijke boodschap en heeft ervoor gekozen om een Aanspreekpunt Integriteit (API) aan te stellen binnen de club. Een Club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een Club-API draagt er tevens mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Lies Luyten neemt deze rol op zich binnen onze club en is bereikbaar voor wie een vraag, opmerking, klacht of boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

Lies is bereikbaar via api.heist@outlook.com en is op woensdag aanwezig op de training van de G-orila’s en speelt zelf bij de dames. Bellen kan naar 0477 804214.                   


Wat doet een API?

Eerste opvang

De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig.  Hij kan ook advies verstrekken bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen.

Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing

De Club-API neemt elke vraag of melding serieus. De Club-API start het handelingsprotocol op en zorgt ervoor dat de procedure gevolgd wordt: hij, eventueel bijgestaan door een noodteam, vormt zich een beeld van de situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst door.

Het noodteam binnen HC Heist bestaat uit beide API’s en Leen Van Kerckhoven.

Bij vermoedens of aanwijzingen van ERNSTIG grensoverschrijdend gedrag kan de Club-API rekenen op een intern overleg met een noodteam en de Federatie-API  om een collegiale beslissing te kunnen nemen.

Bij vermoedens of aanwijzingen van ZEER ERNSTIG grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie …).

Preventie en ondersteuning clubbestuur

De Club-API formuleert adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.

In samenwerking met het clubbestuur zorgt de Club-API voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verband met de gedragscodes. De Club-API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over grensoverschrijdend gedrag.


Wat is een Club-API niet?

  • een hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim
  • een onderzoeksrechter: moet niet achter de feiten aangaan
  • een journalist: moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is
  • een bestuurder: heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol

De Club-API:

  • heeft een specifieke opleiding gevolgd bij ICES (vzw gespecialiseerd rond ethiek in de sport) en volgt jaarlijkse bijscholingen;
  • is via een duidelijk mandaat aangesteld geweest door het clubbestuur;
  • werkt aan de hand van een uitgewerkt handelingsprotocol en de voorziene procedures.

Wel nood aan steun maar liever niet bij iemand van onze club dan kan je ook steeds terecht bij: